B1. Điền thông tin tài khoản CSE của bạn.

B2. Giới thiệu tổng quan về giao diện

B3. Chọn gói bạn muốn STAKE.

 

B3.1. Nhập số CSE bạn muốn STAKE và nhấn Next

B4. Đây là thông thông báo bạn đã STAKE thành công.

B5. Vào lịch sử để xem các gói đã đầu tư.

B6. Lãi hàng tháng sẽ được tự động chuyển vào tài khoản CSE của bạn

Liên Hệ Ngay Chúng Tôi, Nếu Bạn Cần Trợ Giúp